Arquitectura

beguverd-arquitectura

Arquitecte i arquitecte tècnic

Pots comptar sempre que ho necessites amb el servei d’un arquitecte o d’un arquitecte tècnic per portar a terme diferents projectes: Direcció d’obres per a reformes integrals, projectes d’obra nova, redacció de documents, estudis urbanístics, ITE, cèdula d’habitabilitat, certificats energètics, certificacions d’obra…