Direcció

beguverd-direccio

Direcció, coordinació i seguiment d’obres

La direcció d’obra és de gran importància. La direcció és qui valora i sol·licita ofertes i realitza d’estudis comparatius per tal d’obtenir el mínim cost mantenint el grau de qualitat exigit en el projecte, la redacció dels terminis de l’obra i la coordinació i seguiment dels diferents industrials que col·laboren en la seva execució, per tal de garantir-ne els terminis i el cost, així com el compliment de les mesures de seguretat i salut en el treball.