Equip Beguverd

beguverd-equip

Disposem d’una àmplia plantilla

En cas que sigui necessari, tenim la possibilitat i capacitat per a poder ampliar els recursos.

Tot el nostre personal està degudament format i tenen tots els cursos de prevenció actualitzats, com treballs en alçada, manipulació de cistelles elevadores, formació de 60 hores en riscos laborals i 20 hores d’específic, revisions mèdiques anuals, formació i utilització de maquinària de jardineria.

Estem inscrits, segons el Decret 149/1197, en el ROPCAT per la utilització de productes fitosanitaris.

També al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) i al Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA).