Neteja

beguverd-neteja

Neteja

El servei de manteniment inclou la neteja de males herbes en els escocells i la poda d’arbustos, per afavorir el seu creixement i per tal que no entorpeixin el pas de vianants.

La neteja de fulles seques i altres tipus de residus de les zones enjardinades, les voreres i la zona circumdant, per mantenir el conjunt de l’espai exterior en les millors condiciones possibles.

Control i extracció de males herbes de tota la comunitat, tractant voreres, vials i parterres.

Els embornals i el seu voltant es netegen de terres, graves i restes vegetals perquè no puguin ser embussats i  garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials.

Les restes vegetals es porten a un abocador autoritzat.