Obra civil

beguverd-obra-civil

Obra civil

Executem i dirigim qualsevol projecte d’obra civil, per exemple:

  • Obres integrals d’urbanització.
  • Instal·lació d’enllumenat.
  • Instal·lació de senyalització vertical i horitzontal.
  • Obres de canalització hidràulica.
  • Topografia i treballs de moviments de terres.
  • Tractaments d’estabilització de camins, escocells i paviments sostenibles.