Redacció

beguverd-redaccio

Redacció de projectes

Amb la redacció del projecte aconseguim disposar dels corresponents permisos i de tota la informació de detall necessària per a executar l’obra, també hi queda reflectit el temps d’execució i el cost econòmic entre d’altres.