Podes i tractaments

beguverd-poda

Podes

Poda d’arbres anualment, de les espècies que ho necessitin.  De forma periòdica es vetllarà pel manteniment adequat de les copes dels arbres mitjançant retallades puntuals.

Poda d’arbustos per afavorir el seu creixement de forma decorativa. Control i extracció de males herbes de tot l’espai: voreres, vials, parterres amb graves, escocells…

beguverd-poda

Tractaments

Tractaments fitosanitaris a tot l’arbrat, plantes arbustives i gespes de manera preventiva i de forma curativa.

Estem inscrits, segons el Decret 149/1197, en el ROPCAT per la utilització de productes fitosanitaris. Abonament de tipus orgànic o químic, segons convingui.