Obra civil

A continuació detallem tots els projectes que realitzem i d’altres de més específics segons les necessitats.

Realització de tot tipus de projectes

Tant d’obra nova com de rehabilitació, execució d’obres d’urbanització i d’obra civil, direcció facultativa i tràmits municipals per a l’execució de les obres entre altres serveis.