Electrònica

beguverd-manteniment-electronic

Manteniment electrònic

Mantenim i repararem equips i sistemes electrònics, professionals i industrials. En el manteniment apliquem els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.