Fusteria

beguverd-manteniment-fusteria

Fusteria

T’oferim un manteniment preventiu que consisteix en operacions periòdiques per detectar defectes i poder-los corregir. El manteniment el fem a mida i pot incloure alguns d’aquests serveis:

Neteja, greixatge de les ferramentes i comprovació del correcte funcionament dels mecanismes de tancament.

Greixatge de totes les juntes amb un aplicador de greix o amb vaselina.

Renovació i/o tractament de la fusteria, mitjançant olis o vernissos.

Comprovar l’estanquitat.

Comprovar els mecanismes.

Reparació o reposició de revestiments en cas de deteriorament o despreniment de la pintura…

Tot per tal d’assegurar la vida útil dels elements de fusteria.