News

Beguverd / News

Accés a un edifici d’oficines

Execució de les obres d’accés a la recepció d’un edifici d’oficines, per a una fàbrica del sector farmacèutic situada al Vallès.

En la primera fase s’ha fet la demolició de l’antic accés, paviment i també la gestió dels residus generats.

I en la segona fase s’ha procedit a l’execució del nou projecte. Obra nova de cimentació, voreres amb empedrat i revestiment de la coberta. Coberta en la qual intervenen diferents materials, fusta, metall i revestiment d’alucobond.
Assessorament en la il·luminació.
Enjardinament amb vegetació autòctona i instal·lació del rec.
Tota l’obra ha comptat en tot moment amb el suport dels nostres serveis tècnics.